Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv-sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, broj: 01/1-2PV-119/20 od 08.05.2020. godine, usvojenog od strane Predsjedništva Vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke kapacitete u  oblasti poljoprivrede za pravna i fizička lica sa područja općine Kakanj

Pravo na podsticaj imaju registrovani prerađivački kapaciteti, odnosno pravna i fizička lica koja su registrovala poljoprivredu kao osnovnu djelatnost, a bave se otkupom tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda i iste prerađuju, zatim da su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, te da su u 2020. godini nabavili novu opremu i mašine za prerađivačke kapacitete u okviru registrovane djelatnosti i dostave dokaze o kupovini iste (faktura i fiskalni račun na ime kupca).

Podsticaj iznosi do 20% od vrijednosti nabavljene opreme i mašina, a maksimalni iznos sufinansiranja po korisniku će zavisiti od broja prijavljenih.

Tokom godine  može se ostvariti podsticaj po jednoj dostavljenoj fakturi i fiskalnom računu.

Zainteresovana pravna i fizička lica prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
  2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdatu od nadležne općinske Službe u 2020.godini,
  3. Rješenje o registraciji pravnog ili fizičkog lica,
  4. Uvjerenje iz Porezne uprave da pravno lice nema obaveza po osnovu poreza,
  5. Račun za nabavku opreme i mašina (faktura uz fiskalni račun),
  6. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da će nabavljenu opremu i mašine za prerađivačke kapacitete u okviru registrovane djelatnosti zadržati u svome vlasništvu minimalno 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja,
  7. Potvrda iz banke o otvorenom tekućem računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 2.10.2020. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30.