Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2019. GODINA

Objavljen je Javni poziv sredstva od igara na sreću 2019. godine koja će se rasporediti za finansiranje programa i projekata koji se odnose na:

  • zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija
  • smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa), i
  • rad javnih kuhinja

Napomena : Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 02.07.2019. godine 

Tekst Javnog poziva sredstava od igarana na sreću, obrazac bodovne sheme i prijavni obrazac mogu se preuzeti na službenoj internet stranici  http://fmrsp.gov.ba/?wpdmpro=javni-poziv-sredstva-lutrije-2019-godina