Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv: “Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2019. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj”

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

“Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2019. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj”

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici registrovani na području općine Kakanj (osim trgovine i ugostiteljstva), koji nemaju obaveza po osnovu javnih prihoda, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2019. godini i to isključivo korištene radi ulaganja u registrovanu djelatnost korisnika kredita.

Ovom vrstom podsticaja Općina Kakanj će regresirati uplaćene kamate za kredite odobrene u komercijalnim bankama. Za kredite u iznosu od 5.000,00 KM – 50.000,00 KM Općina će  refundirati kamate u iznosu 100%, a za kredite od 50.000,00 KM – 100.000,00 KM u iznosu 50% od ukupno uplaćenih kamata. Kamata se regresira na godišnjem nivou. Maksimalna nominalna kamatna stopa koja se regresira iznosi do 8%, a period otplate kredita je do 5 godina.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj i klikom ovdje;
  2. Rješenje o registraciji djelatnosti;  
  3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti;
  4. Ugovor s bankom sa anuitetnim planom otplate kredita;
  5. Potvrdu banke o redovnoj otplati kredita, sa obaveznim pregledom obračunatih i uplaćenih kamata za period za koji se regresira kamata;
  6. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je podnosilac zahtjeva PDV obveznik);
  7. Dokaz o utrošku kreditnih sredstava (račun, faktura, ugovor).

Zahtjevi sa neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 13.12.2019. godine.

Općina Kakanj će korisniku podsticaja refundirati kamate za cijeli otplatni period, pojedinačno za svaku godinu na kraju kalendarske godine, po dostavljanju potvrde od banke o uplaćenim kamatama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.