Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv – finansiranje razvojnih projekata u FBiH iz oblasti namjenske industrije

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. BudžetaFederacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije“ („Službene novine Federacije BiH”, broj 87/20), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje

JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U
RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I
INDUSTRIJE „KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA –
FINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE”


Detaljnije informacije o Javnom pozivu su dostupne putem sljedećeg linka:

https://fmeri.gov.ba/media/1927/javni-poziv-namjenska-2020-javna.pdf