Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv civilnom društvu za učešće u konsultacijama o akcionim dokumentima programa Višedržavna IPA 2021

Direkcija za evropske integracije/Ured Državnog IPA koordinatora (DIPAK) pozivaju civilno društvo i medije u Bosni i Hercegovini, uključujući akademsku zajednicu, eksperte i društvene partnere, da učestvuju u konsultacijama o nacrtima akcija programa Višedržavna IPA 2021.

Program Višedržavna IPA III vođen je centralizovano od strane Evropske komisije koja je nadležna za planiranje, programiranje, provedbu i praćenje provedbe  programa. Ne postoji definisana nacionalna alokacija sredstava za pojedinačnu zemlju korisnicu Višedržavne IPA III, već se sredstva koriste na način koji će omogućiti najefikasnije dostizanje postavljenih ciljeva gledano regionalno. Također  ne postoje ni subnacionalne alokacije sredstava ili nacionalno specifični modaliteti provedbe programa Višedržavna IPA III.

Podrška kroz program Višedržavna IPA III se usmjerava ka oblastima gdje se očekuju zajednički napori više zemalja ili tamo gdje će ulaganje sredstava proizvesti pozitivan uticaj u više zemalja. Akcije su zamišljene tako da budu komplementarne akcijama koje se programiraju kroz proces nacionalnog programiranja u svakoj državi korisnici programa IPA III.

U poređenju s IPA II, paket je postao znatno veći, kako u pogledu obima, tako i ukupne finansijske podrške. Veliki procenat od ukupnog programa namijenjen je za podršku provedbe Ekonomskog i investicionog plana EU za Zapadni Balkan (EIP) i za podršku provedbe Zelene agende za Zapadni Balkan.

Nova metodologija programiranja IPA III omogućava koordinaciju i efikasniju vezu između multinacionalnih i bilateralnih programa, uzimajući u obzir i zajednički okvir sredstava u okviru IPA III. Dodatno pruža mogućnost udruživanja sličnih aktivnosti korisnih za sve IPA III korisnice, radi osiguravanja primjene zajedničkih smjernica i pravila.

Evropska komisija je dostavila sljedeće nacrte akcionih dokumenata u okviru programa Višedržavna IPA 2021:

§  Window 1 /Rule of Law, Fundamental Rights and Democracy

·         EU4 Rule of Law: Supporting evidence-based policy-making on justice system performance in

the Western Balkans and Turkey

·         EU Support to Regional Security in the Western Balkans

·   EU regional support to protection-sensitive migration management systems in the Western Balkans – PHASE III

·         EU Support to fundamental rights of Roma in the Western Balkan and Turkey

·         Civil Society Facility (CSF) and Media programme 2021-2022

§  Window 2 / Good governance, EU acquis alignment, good neighbourly relations and strategic communication

·         EU Support for the Participation in Union Programmes

·         Governance of public finances and economic reforms in the Western Balkans and Turkey

·         Support to the Regional School of Public Administration (ReSPA) for the Western Balkans

 ·         EU4Youth: EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans

·         EU support to confidence-building in the Western Balkans

·         EU Integration Facility, and Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) in the

Western Balkans and Turkey

§  Window 3 / Green agenda and sustainable connectivity

·         Prevention, Preparedness and Response to Natural Disasters

•     EU contribution to Sustainable Transport Connectivity in the Western Balkans 2021-2027  

§  Window 4 / Competitiveness and inclusive growth

·         Support to Competitiveness and Sustainability

•     EU support to the development of a Common Regional Market (CRM)

·     Action on Strengthening social protection, health and employment systems and policies in the Western Balkans with Socieux+

·         EU4Youth: Participation of the Western Balkans in International Assessments

·         Capacity building of veterinary and plant health services in the Western Balkans

Window 3 and 4 / Green agenda and sustainable connectivity /Competitiveness and inclusive growth

·         Western Balkans Investment Framework 2021-2023 and 2021 – 2027

Svoje komentare i sugestije na prijedloge akcija programa Višedržavna IPA 2021 možete dostaviti na e-mail adresu: naida.dilic@dei.gov.ba, najkasnije do 19. avgusta 2021. godine.