Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni oglas za dodjelu donacija dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo u 2019. godini.

Predmet Javnog oglasa je dodjela donacija koje u 2019. godini dodijeljuje dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo pravnim licima, kao podršku za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata ili aktivnosti iz 5 prioritetnih oblasti djelovanja.
Javni oglas za dodjelu donacija objavljen je u sredstvima javnog informisanja dana 04.10.2019. godine i ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana.

Pozivamo zainteresirane organizacije da se jave Razvojnom centru općine Kakanj u cilju administrativne pomoći kod apliciranja na javni poziv.

https://www.bhtelecom.ba/index.php?id=7343