Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Granta potpore jedinicama lokalne samouprave za provedbu Politike o suradnji s iseljeništvom

Temeljem Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20) i Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 36. izvanrednoj sjednici održanoj 18.11.2020. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Granta potpore jedinicama lokalne samouprave za provedbu Politike o suradnji s iseljeništvom

Cilj dodjele grant sredstava je jačanju kapaciteta lokalnih zajednica u razvojnoj suradnji s iseljeništvom, pružanje kvalitetnijih usluga iseljeništvu na lokalnoj razini, korištenje potencijala iseljeništva za lokalni razvoj, stimuliranje lokalnog ekonomskog razvoja, suradnja s mladim generacijama u iseljeništvu, uz aktivano uključivanje iseljeništva u provedbu projektnih aktivnosti.

Grant sredstva su namijenjena osnaživanju kapaciteta lokalnih zajednica u razvojnoj suradnji s iseljeništvom, korištenju potencijala iseljeništva za lokalni razvoj, stimuliranju lokalnog ekonomskog razvoja, razvijanju suradnje s mladim generacijama u iseljeništvu, uz aktivano uključivanje iseljeništva u provedbu projektnih aktivnosti.

Pravo na podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu grant sredstava imaju samo jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, uključujući i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, kao i više jedinica lokalne samouprave zajedničkim projektom (međuopćinska ili regionalna suradnja).

Tekst JAVNOG NATJEČAJA i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Granta potpore jedinicama lokalne samouprave za provedbu Politike o suradnji s iseljeništvom

Obrazac I-Obrazac projektnog prijedloga

Obrazac II- Plan aktivnosti

Obrazac III-Proračun projekta

Obrazac IV- Logički okvir

Obrazac V- Podaci o podnositelju projektnog prijedloga

Obrazac VII- Izjava o partnerstvu

O D L U K A o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Smjernice o postupku dodjele grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH