Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 98/19) i Odluke privremenog Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu broj: UO-01-3-2-2-2c/2020 od 24.09.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 600.000,00 KM.

Tekst Javnog konkursa i ostalu potrebnu dokumentaciju preuzmite na sljedećim linkovima:

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/JP2020-3-konkurs-tekst.pdf

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/B-OBRAZAC-I-JK-2020-3.doc

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/C-OBRAZAC-II_2020-3.doc

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/D-Izjava-NAMJENSKO-TRO%C5%A0ENJE-3.docx

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/E-Izjava-SREDSTVO-OSIGURANJA-3.docx

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/F1-Izjava-o-kori%C5%A1enim-bud%C5%BEetskim-pomo%C4%87ima-1.docx

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/F2-Izjava-o-nekori%C5%A1tenim-bud%C5%BEetskim-pomo%C4%87ima-3.docx

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/G-Izjava-PDV-3.docx

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/H-Izjava-aplikanta-o-zatvaranju-fin-konstr-1.docx

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2020/09/I-naljepnica-konkurs-2020-3.pdf