Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu — JK 2020/2

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu — JK 2020/2

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

LOT 1. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka raspoloživi budžet: 400.000,00 KM

LOT 2. Projekti zaštite i remedijacije tla – raspoloživi budžet: 400.000,00 KM

LOT 3. Projekti zaštite zraka – raspoloživi budžet: 1.492.000,00 KM

LOT 4. Projekti upravljanja otpadom – raspoloživi budžet: 1.854.000,00 KM

LOT 5. Unaprijeđenje korištenja energije – raspoloživi budžet: 1.900.000,00 KM

LOT 6. Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije – raspoloživi budžet: 50.000,00 KM

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 6.096.000,00 KM.

Pravo učešća na Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to:

LOT 1.: kantoni i jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), institucije nadležne za uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvalitete zraka, javne ustanove;

LOT 2.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva;

LOT 3.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva;

LOT 4.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javna komunalna preduzeća i privredna društva;

LOT 5.:organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove, javna komunalna preduzeća, upravitelji zgrada, te ostala privredna društva;

LOT 6.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave(gradovi i općine).

Tekst JAVNOG KONKURSA i dokumentaciju možete preuzeti na linkovima:

A-JP2020-2-konkurs-tekstPreuzmi

B-OBRAZAC-I-JK-2020-2Preuzmi

C-OBRAZAC-II_2020-2Preuzmi

D-Izjava-NAMJENSKO-TROŠENJE-2Preuzmi

E-Izjava-SREDSTVO-OSIGURANJA-2Preuzmi

F1-Izjava-o-korišenim-budžetskim-pomoćimaPreuzmi

F2-Izjava-o-nekorištenim-budžetskim-pomoćima-2PreuzmiG-Izjava-PDV-2Preuzmi

H-Izjava-aplikanta-o-zatvaranju-fin-konstrPreuzmi

I-naljepnica-konkurs-2020-2Preuzmi