Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/1

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/1

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

LOT 1. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH – raspoloživi budžet: 1.000.000,00 KM

LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH – raspoloživi budžet: 2.999.000,00 KM

LOT 3. Projekti zaštite okoliša urbanih centara – raspoloživi budžet: 1.000.000,00 KM

LOT 4. Projekti zaštite prirode – raspoloživi budžet: 1.000.000,00 KM

LOT 5. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica – raspoloživi budžet: 1.500.000,00 KM

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 7.499.000,00 KM.

Pravo učešća na Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to:

LOT 1.: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine);

LOT 2.: kantoni i jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javna preduzeća i privredna društva;

LOT 3.: kantoni,  te gradovi >100.000 stanovnika;

LOT 4.: javne ustanove, javna preduzeća, nevladine organizacije koje obavljaju poslove iz domena zaštite prirode;

LOT 5.: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), i javna preduzeća

Tekst JAVNOG KONKURSA i dokumente možete preuzeti na linkovima:

A-JP2020-1-konkurs-tekst-1Preuzmi

B-OBRAZAC-I-JK-2020-1-2Preuzmi

C-OBRAZAC-II_2020-1-1Preuzmi

D-Izjava-NAMJENSKO-TROŠENJE-1Preuzmi

E-Izjava-SREDSTVO-OSIGURANJA-1Preuzmi

F1-Izjava-o-korištenim-budžetskim-pomoćima-1Preuzmi

F2-Izjava-o-nekorištenim-budžetskim-pomoćima-1PreuzmiG-Izjava-PDV-1Preuzmi

H-Izjava-aplikanta-o-stupnju-pripremljenosti-tenderske-dokumentacije-1Preuzmi

I-Izjava-aplikanta-o-zatvaranju-fin-konstr-1Preuzmi

J-naljepnica-konkurs-2020-1-1Preuzmi