Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni konkurs 2020: Raiffeisen BANK

PRAVILA KONKURSA ZA DODJELU SPONZORSTAVA I DONACIJA U 2020. GODINI

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2020. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoæi osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedeæih navedenih područja:

1. Obrazovanje

2. Kultura

3. Humanitarno djelovanje

4. Sport

5. Okoliš

Vrijeme trajanja 03.03.-10.04.2020. godine.

Sve prijave na Konkurs mogu se podnijeti najkasnije do 10.04.2020. godine do 16 časova na način kako je to definisano ovim pravilima u dijelu „Način prijave projekata“

Uslovi učešća:

-Učesnici Konkursa mogu biti samo pravna lica (udruženja, savezi, klubovi, javne ustanove i druge vrste institucija/organizacija), s registrovanim sjedištem u Bosni i Hercegovini, čiji su projekti isključivo namijenjeni za pomoć osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom.

-Učesnik Konkursa može prijaviti samo jedan projekat u jednoj od definisanih pet kategorija

-Učesnik Konkursa može prijaviti samo onaj projekat čija je realizacija planirana u periodu od 01.08.2020. do 31.07.2021. godine

-Učesnici Konkursa sami snose troškove prijave na isti

-Između uèesnika Konkursa s jedne strane, te Raiffeisen banke i/ili njenih zaposlenika s druge strane, ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze)

-Pravo učešća na Konkursu nemaju političke partije, kao ni pravna lica sa političkim predznakom.

https://raiffeisenbank.ba/sites/default/files/dokumenti/2020-03/Pravila%20-%20Javni%20konkurs%202020_0.pdf