Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

J A V N I P O Z I V za dodjelu grant sredstava za obrazovanje Roma za 2020.godinu

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20) i člana 7. Odluke o kriterijima  za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 36. vanrednoj sjednici održanoj 18.11.2020. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje   

J A V N I  P O Z I V za dodjelu grant sredstava za obrazovanje Roma za 2020.godinu       

Namjena grant sredstva je podrška pedagoškim zavodima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i nevladinim organizacijama u svrhu realizacije ciljeva iz Okvirnog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini 2018-2022:

  1. Cilj 1 – Sadržaji o romskoj istoriji i kulturi uvršteni u postojeće planove i programe udžbenika do 2021. godine;
  2. Cilj 2 – Romski jezik uveden u škole kao fakultativni predmet ili kroz alternativna rješenja do 2022. godine;
  3. Cilj 3 – Sprečavanje predrasuda, stereotipa i diskriminacije do 2020. godine.

Grant sredstva namijenjena pedagoškim zavodima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i nevladinim organizacijama za obrazovanje Roma  u iznosu od 48.000,00 KM osigurana su tekućim grantom u okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je do 10.000,00 KM.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku:

http://mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Arhivski/?id=9565