Invest Application

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE FIPA OBRASCA INVESTICIONOG PROJEKTA

Ovo uputstvo sadrži objašnjenja i savjete za popunjavanje obrasca koji FIPA koristi za prikupljanje informacija o investicionim projektima, za koje se traži partnerstvo sa stranim investitorima.