Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Interreg MED Programme: 3. Poziv za modularne projekte

Transnacionalni program Interreg MED (Mediterranean) podržava razmjenu iskustava, znanja i poboljšanje javnih politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti i drugih teritorijalnih aktera iz regija MED programskog područja. Program je dvojezični (engleski i francuski). Njegov glavni cilj je doprinos dugoročnom razvoju područja Mediterana i jačanje transnacionalne saradnje među regijama i zemljama učesnicama.

Uključuje regije iz 10 zemalja EU i 3 zemlje kandidata (BiH, Albania i Crna Gora).

Treći poziv za dostavu projeknih prijedloga objavljen je 30.10.2018. godine i usmjeren je na prioritetne osi programa br. 1 (isključivo pod-cilj “Plavi rast“) i br. 3, ali samo za slijedeću vrstu projekata: Multi-module M2 Testing + M3 Kapitalizacija.

Detaljni opis sadržaja programskih specifičnih ciljeva i vrsta projekata, uključujući informacije o mogućim aktivnostima, korisnicima i ciljnim skupinama, pogledajte u poglavlju 2. Programa INTERREG MED kojeg je Europska komisija usvojila 2. juna 2015., te u Programskom priručniku i relevantnom Projektnom zadatku. U okviru ovog poziva, projektni prijedlozi moraju biti usredotočeni samo na jedan specifični cilj programa.

Više o Interreg MED programu i načinu apliciranja, te preuzimanje dokumenata raspoloživo je na slijedećoj web stranici MED programa.