Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR: Novi pravilnik o porezu na dohodak

NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

06. 07. 2021. (utorak), s početkom u 10:00 sati

Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnik Porezne uprave Federacije BiH

NOVINE U OPĆIM ODREDBAMA PRAVILNIKA

 • porezni obveznici – rezidenti i nerezidenti 
 • neograničeni i ograničeni porezni obveznici
 • porezni obveznici – nasljednici
 • svi oporezivi dohoci/primanja/prihodi
 • prihodi koji ne podliježu oporezivanju
 • oporezivanje prihoda koji se ostvare iz inostranstva

NOVINE KOD OPOREZIVANJA PRIHODA ZAPOSLENIKA

 • integralno oporezivanje plaća i drugih primanja zaposlenika
 • izmjene kod oporezivanja raznih koristi zaposlenika
 • novo: utvrđivanje koristi po osnovu manjkova
 • novi način utvrđivanja koristi od korištenja službenih vozila
 • koristi od pozajmica i kredita zaposlenicima
 • koristi od korištenja poslodavčevih nekretnina
 • koristi zaposlenika po drugim osnovama
 • primanja koja se ne smatraju koristima zaposlenih

NEOPOREZIVA PRIMANJA ZAPOSLENIKA

 • naknada troškova službenih putovanja
 • naknada za rad na terenu
 • naknada za ishranu u toku rada – topli obrok
 • naknada za prijevoz na posao i s posla
 • naknada za smještaj i odvojeni život
 • neoporezive jednokratne novčane pomoći zaposlenima
 • neoporezive naknade određenih troškova zaposlenima
 • neoporezivi pokloni zaposlenima

OPOREZIVANJE DOHOTKA OBRTNIKA

 • obrt kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje
 • oporezivi prihodi i (ne)priznati rashodi
 • tretman prihoda od državnih pomoći i poticaja
 • obavezne poslovne knjige i evidencije
 • (ne)mogućnost elektronskog vođenja poslovnih knjiga
 • utvrđivanje i prijavljivanje dohotka od obrta
 • paušalno oporezivanje

DOHODAK OD DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

 • ugovori o djelu i autorskom djelu
 • privremeni i povremeni poslovi
 • menadžerski ugovori
 • donacije i pomoći trećim fizičkim osobama
 • isplate nerezidentima i primanja iz inostranstva

DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

 • iznajmljivanje nepokretne i pokretne imovine
 • iznajmljivanje putnicima i turistima
 • oporezivanja u slučaju otuđenja nekretnine
 • dohodak od ustupanja imovinskih prava
 • dohodak od otuđenja imovinskih prava
 • dohodak od prodaje dionica/udjela

DOHODAK OD ULAGANJA KAPITALA

 • kamate koje podliježu oporezivanju
 • kamate koje nisu oporezive

DOHODAK OD NAGRADNIH I IGARA NA SREĆU

 • oporezivanja nagrada/dobitaka
 • nagrade/dobici u novcu, stvarima, uslugama…
 • obavezne evidencije o nagradama/dobicima
 • nagrade/dobici koji se ne oporezuju

GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA I LIČNI ODBICI

 • obveznici i neobveznici podnošenja godišnje prijave
 • primanja koja se (ne) unose u godišnju prijavu
 • korištenje ličnih odbitaka po godišnjoj prijavi
 • dokazivanje ličnih odbitaka po godišnjoj prijavi
 • ostali prilozi uz godišnju poreznu prijavu

OBRASCI PROPISANI NOVIM PRAVILNIKOM

 • sve vrste propisanih obrazaca i evidencija
 • nova uputstva za popunjavanje
 • trenutno važeća pravila podnošenja prijava PU
 • nove obaveze elektronskog podnošenja od 1.10.2021.

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE ZA I-VI 2021.

 • šume, vode, turističke zajednice, komore…
 • šta se, kada i kome podnosi
 • relevantni propisi (federalni i kantonalni)

OSTALE AKTUELNOSTI

 • prijavljivanje u registre kod FMF-a
 • mogućnosti pružanja računovodstvenih usluga
 • ostale obaveze po novom Zakonu o računovodstvu
 • PDV, porez na dobit, porez po odbitku, doprinosi…

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima, a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktualnijih informacija – razgovor uživo sa predavačima i relevantnim osobama – gostima online seminara
 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati


Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •  80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara

(dostupan nakon održanog seminara):

 •  80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

akta.ba