Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

INFO CENTAR u akciji “Grablje, vreće i rukavice i svi u radne akcije”

Vrijedni članovi Savez poljoprivrednih udruženja – Kakanjska poljoprivreda “KAP”, Sportski savez općine Kakanj i Razvojni centar općine Kakanj su uspješno očistili i uredili zelene površine u sklopu prilaza INFO CENTRU KAKANJ.