RAZVOJNI CENTAR OPĆINE KAKANJ: Proizvedeno u Kaknju za BiH!

Dobrodošli u Razvojni centar općine Kakanj

Programski ciljevi korespondiraju unapređenju razvojno-projektnih aktivnosti u sektoru pripreme kapaciteta za privlačenje EU sredstava, saradnje sa regionalnim razvojnim centrima radi provedbe zajedničkih projekata, specijalistički edukativni programi, promocija inovacija, poticanje zajedničkih razvojnih projekata s jedinicama lokalnih samouprava, te kroz međuregionalnu i prekograničnu saradnju u EU i IPA fondovima.

Razvojni centar priprema i provodi planove i projekte od značaja za lokalnu zajednicu, te pruža pomoć lokalnim i regionalnim partnerima, organizacijama i institucijama u osmišljavanju, pripremi i provedbi njihovih razvojnih projekata. Realizaciji svakog projekta …

Bosna i Hercegovina, te samim tim i sve regije, kao i lokalne zajednice, imaju mogućnost pristupa različitim izvorima sredstava putem kojih se mogu finansirati projekti i aktivnosti. Najvažniji izvor je svakako Instrument pred-pristupne pomoći …

Razvojni centar općine Kakanj, kao jedina organizacija u Kaknju koja obuhvata razvojne djelatnosti na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, koordinira i upravlja procesom izrade Revidirane „Strategija razvoja općine Kakanj 2007-2020.“ Aktivnosti na projektu tehničke obrade, …

UVOD U PROJEKAT „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“  Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“ je neprofitna organizacija osnovana u cilju pružanja podrške razvoju lokalne zajednice kroz edukaciju, obuku, stručno osposobljavanje i stručnu i tehničku pomoć pri …

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa Timom za otklanjanje administrativnih barijera Općine Kakanj pruža sljedeće usluge podrške za poduzetnike: Informisanje o mogućnostima ulaganja u općinu Kakanj Informisanje o podsticajnim programima za investitore u …

Razvojni centar općine Kakanj u spektru registrovanih aktivnosti provodi kontinuiranu edukaciju kroz organiziranje različitih seminara, radionica i foruma. Zavisno od interesa poduzetnika i drugih socijalnih partnera organiziraju se različiti oblici edukacija namijenjeni ciljanim skupinama …

Sektori našeg djelovanja

Ekonomski razvoj

Na području općine Kakanj je inteziviranjem Revidirane “Strategija razvoja općine Kakanj 2007-2020.“ …

Društveni razvoj

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa partnerima na lokalnom i regionalnom …

Projektni fondovi

Razvojni centar priprema i provodi planove i projekte od značaja za lokalnu …

Ljudski resursi

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa biroima rada Kakanj i javnim …

0+

m2 investicijske površine

0+

podsticajnih programa općine

0%

povrat troškova za registraciju firme

Fun Fact Image

Naši partneri

Projektni fokus sektori

Promocija turizma i prirodnih resursa

Turizam i prirodni resursi

Kulturno-historijska baština

Zaštita kulturno-historijske baštine

Poduzetništvo i zapošljavanje

Unapređenje poduzetničke infrastrukture

Energetska učinkovitost

Ekološka i smart rješenja

Razvojni centar općine Kakanj je neprofitna organizacija usmjerena na jačanje kapaciteta za privlačenje bespovratnih sredstava Europske Unije, saradnju sa regionalnim partnerima i promociji poduzetništva u Općini Kakanj.

  • +38761666901Pon-Pet, 7:00 do 15:30 sati
  • razvojnicentar.ba@gmail.cominfo@razvojnicentar.ba
  • Ul. Alije Izetbegovića S-3,
    Kakanj, Bosna i Hercegovina.

Kontaktirajte nas