Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Global EbA Fund

Fond je sada otvoren za bespovratna sredstva od 50.000 do 250.000 američkih dolara. Maksimalno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Krajnji rok za prijavu koncepta, 30. april 2021.

globalebafund.org