Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Fondacija Sumitomo – projekti zaštite, očuvanja i restauracije kulturnih dobara izvan Japana

Fondacija Sumitomo nudi ovaj grant program kako bi se kulturna dobra izvan Japana, koja su zajedničko nasleđe čovečanstva, mogla predati budućim generacijama.


Rok za prijavu: 30. novembar 2020

Više o pozivu www.sumitomo.or.jp/e/kaigai/outside.htm

lakododonacija.rs