Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Fond za zaštitu okoliša FBiH raspisao konkurs za sufinansiranje projekata – Na raspolaganju 10,5 mil KM

Fond za zaštitu okoliša FBiH je raspisao javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu čiji je ukupni iznos 10.508.571 KM.

Javni konkurs je podijeljen u trinaest LOT-ova, pa je tako 2 mil KM određeno za sufinansiranje projekata isključivo iz oblasti zaštite izvorišta, tretmana komunalnih, tehnoloških, oborinskih otpadnih voda, tretmana mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tretmana procjednih voda sa deponija otpada, kao i izgradnja komunalne infrastrukture zaštićenih područja.

Takođe, 1,5 mil KM je namijenjeno za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenim i nestambenim objektima, u javnim uslugama, i u industrijskim procesima.

Za projekte upravljanja otpadom određeno je nešto više od milion maraka, dok je po milion maraka predviđeno za WATSAN projekte vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH i za projekte zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica.

Pravo učešća po pojedinim LOT-ovima uključuje kako jedinice lokalne samouprave, tako i javne ustanove, privredna društva i dr.

Za svaki od LOT-ova definisani su i iznosi vlastitog učešća koje aplikanti treba da navedu, kao i maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednoj aplikaciji.
Rok za podnošenje prijava je 20. jul, a više detalja o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji je dostupno OVDJE.

ba.ekapija.com