Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

FINALNI SASTANAK: RAZVOJNI CENTAR OPĆINE KAKANJ – PU MLADOST KAKANJ

Predstavnici Razvojnog centra općine Kakanj i PU Mladost Kakanj su održali finalni sastanak povodom finalizacije projektne aplikacije za Javni poziv Ambasade Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini. Projektna aplikacija se odnosi na nabavku eko krevetića i hendikep rampe za potrebe korisnika usluga PU Mladost Kakanj.Razvojni centar općine Kakanj se zahvaljuje PU Mladost Kakanj na profesionalnosti u radu i projektnoj saradnji.