Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

FINALNI SASTANAK: RAZVOJNI CENTAR OPĆINE KAKANJ – JU DOM ZDRAVLJA KAKANJ

Razvojni centar općine Kakanj i JU Dom zdravlja Kakanj su održali sastanak povodom finalne faze predaje projektne aplikacije za Javni poziv Ambasade Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini, a koja se odnosi na nabavku lifta za teško pokretne pacijente.Razvojni centar općine Kakanj se zahvaljuje JU Dom zdravlja Kakanj na profesionalnom radu i ekspeditivnosti u projektnom domenu.