Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je javni pozivi za raspodjelu sredstava tekućih transfera 2020. godine