Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke – Javni pozivi

1. Javni poziv – prošireni studentski standard u 2021. godini

Datum obavijesti: 16/04/2021

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Sredstva za su/finansiranje programa/projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu osigurana su sredstva za:

Transfer za finansiranje studentskog standarda – prošireni studentski standard

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  1. Podrška projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

  1. za Potprogram 1. visokoškolske javne ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine i studentska udruženja

J A V N I   P O Z I V za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini – bosanski jezik

J A V N I   P O Z I V za odabir programa i projekata Transfera za financiranje studentskog standarda koji će se su/financirati iz Proračuna Federacije BiH u 2021. godini – hrvatski jezik

Ј А В Н И   П О З И В за одабир програма и пројеката Трансфера за финансирање студентског стандарда који ће се су/финансирати из Буџета Федерације БиХ у 2021. години – српски језик

OBRAZAC 1.1. i OBRAZAC 1.2. – bosanski jezik

OBRAZAC 1.1. i OBRAZAC 1.2. – hrvatski jezik

ОБРАЗАЦ 1.1. и ОБРАЗАЦ 1.2. – српски језик

Javni poziv ostaje otvoren do 7.5.2021. godine.

2. Javni poziv – oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja u 2021. godini

Datum obavijesti: 16/04/2021

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za slјedeće programe:

  1.  „Podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko – komunikacijskih  kompetencija“
  2.  „Podrška programima obuke, stručnog osposoblјavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada“

Javni poziv ostaje otvoren do 7.5.2021. godine.

3. JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Datum obavijesti: 16/04/2021

Tekst Javnog poziva – bosanskijezikTekst Javnog poziva – hrvatskijezikТекст Јавног позива – српскијезик
Obrazac 1. za prijavu
Obrazac 2. za prijavu
Obrazac 3. za prijavu
Obrazac 4. za prijavu
Obrazac 5. za prijavu
Obrazac 6. za prijavu
Obrazac 1. za prijavu
Obrazac 2. za prijavu
Obrazac 3. za prijavu
Obrazac 4. za prijavu
Obrazac 5. za prijavu
Obrazac 6. za prijavu
Образац 1. за пријаву
Образац 2. за пријаву
Образац 3. за пријаву
Образац 4. за пријаву
Образац 5. за пријаву
Образац 6. за пријаву

Javni poziv ostaje otvoren do 7.5.2021. godine.