Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

EU će BiH pomoći sa 50 miliona eura

Evropska unija razmatra dva načina pružanja pomoći BiH koja uključuju brzu podršku u osiguravanju nabavke medicinske opreme u vrijednosti do sedam miliona eura, kao i srednjoročno prilagođavanje i primjenu podrške EU u iznosu do 50 miliona eura za programe ekonomskog razvoja.

‘’Evropska unija je i u prošlosti bila uz Bosnu i Hercegovinu, kao što je to bio slučaj sa našom pomoći za oporavak od posljedica poplava u 2014. godini. Hitne mjere koje trenutno poduzimamo su vezane za prioritetnu medicinsku opremu, oko čega smo u kontaktu sa UNDP-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. To uključuje zalihe za bolnice i sl. Također, radimo na oslobađanju sredstava u vrijednosti do pet miliona eura za istu ovu namjenu, a koja bi bila dostupna kasnije, nakon što BiH potpiše finansijski sporazum IPA 2020’’, rekao je ambasador EU u BiH Johann Sattler.

U saradnji sa partnerima, EU također radi na prilagođavanju tekućih i planiranih programa/projekata ekonomskog razvoja (kao što su programi podrške biznisima, poljoprivredi te malim i srednjim preduzećima) kako bi doprinijeli ublažavanju posljedica korona virusa COVID-19 po ekonomiju BiH.

Izvor – POSLOVNE NOVINE