Edukacija i obuka

Razvojni centar općine Kakanj u spektru registrovanih aktivnosti provodi kontinuiranu edukaciju kroz organiziranje različitih seminara, radionica i foruma. Zavisno od interesa poduzetnika i drugih socijalnih partnera organiziraju se različiti oblici edukacija namijenjeni ciljanim skupinama polaznika na kojima se obrađuju teme vezane za programske ciljeve.

U projektu “Podrška lokalnom ekonomskom razvoju” Razvojni centar općine Kakanj planira održati serijal edukacijskih programa koje obuhvataju elemente podrške startup preduzećima, fizičkim i pravnim licima koji žele pokrenuti firmu ili organizaciju, te organizacijama koje imaju potrebu apliciranja na bespovratna sredstva domaćih i međunarodnih donatora.

Serijal edukacija uključuje sljedeće seminare:

  • Program edukacija – „Kako izraditi biznis plan za početak poslovanja“
  • Program edukacija – „Kako napisati marketing plan za poslovanje“
  • Program edukacija – „Kako pokrenuti registraciju obrta ili preduzeća d.o.o.?“
  • Program edukacija – „Kako pokrenuti registraciju nevladine organizacije?“
  • Program obuke – „Kako napisati projektni prijedlog za domaće i strane investitore“
  • Program obuke iz oblasti poduzetništva, poljoprivrede, ekologije i omadinskog aktivizma.

 

Savjetujemo da redovno pratite objave i javne pozive za učešće na edukacijskim programima Razvojnog centra općine Kakanj na našoj web stranici, kao i na društvenim mrežama.