Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Direktor Razvojnog centra općine Kakanj u posjeti JU Centar za socijalni rad Kakanj

Nastavak projektne saradnje Razvojnog centra općine Kakanj sa svim Javnim ustanovama koje djeluju na području općine Kakanj je nastavljeno kroz konkretne korake izrade projektnih aplikacija za domaće i međunarodne donatore. Tema današnjeg sastanka direktora Centara je Javni poziv Vlade Japana prema čijim kriterijima Socijalna pomoć zauzima prioritetnu osu finansiranja. U raspodjeli aktivnosti pripreme projektne aplikacije, razgovarali smo i o daljnjoj saradnji i apliciranju na druge javne pozive sa ciljem kontinuiteta privlačenja bespovratnih grant sredstava.U Centar za socijalni rad Kakanj je napravilo odlične projektne aktivnosti u saradnji sa Općinom Kakanj u projektima opremanja Savjetovališta za porodicu i brak, što predstavlja pozitivan primjer projektnog djelovanja.