Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Delegacija Mađarske ambasade posjetila Razvojni centar Kakanj

Delegacija Mađarske ambasade, Instituta EMI, Bosansko-mađarskog prijateljstva i privrednog društva Modus Projekt doo održali sastanak u Razvojnom centru općine Kakanj

Razvojni centar općine Kakanj je bio domaćin radno-konsultativnog sastanka Delegacije Mađarske ambasade, Instituta EMI, Bosansko-mađarskog prijateljstva sa privrednim društvom Modus Projekt d.o.o. Kakanj.

Tema sastanka je otvaranje saradnje mađarskih partnera sa kakanjskom firmom Modus Projekt d.o.o. u oblasti kontrole i laboratorijskog ispitivanja.

Ovo je drugi sastanak Razvojnog centra općine Kakanj sa delegacijom Mađarske ambasade i Bosansko-mađarskog prijateljstva. Nadamo se uspješnoj privrednoj saradnji mađarskih i kakanjskih firmi.