Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Četrnaest organizacija civilnog društva sa područja općine podržalo Razvojni centar Kakanj

U procesu izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Kakanj za učešće u evaluacionoj komisiji u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Kakanj, četrnaest organizacija civilnog društva sa područja općine Kakanj je podržalo Razvojni centar općine Kakanj slanjem zvaničnog maila prema koordinatoru Općine Kakanj pri čemu su svoj glas dali delegiranom predstavniku Razvojnog centra općine Kakanj.

Sportski klubovi, ekološki centri, centri za rad sa osobama sa invaliditetom, vjerske institucije, poljoprivredni centri, sportski savezi, planinarska društva, nevladine organizacije, kulturno-umjetnička društva, privrednici i dr. su prepoznali sinergijski rad Razvojnog centra općine Kakanj.

Organizacije civilnog društva sa područja Općine Kakanj su glasale putem ovlaštenih predstavnika tako što su poslali elektronsku poštu na sa imenom jednog od kandidata. Glas je bio važeći samo ako je elektronska pošta pristigla sa službenog e-maila organizacije ili e-maila ovlaštenog predstavnika organizacije. Glasati su mogli isključivo ovlašteni predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Općine Kakanj i to za samo jednog kandidata, princip je dakle jedna organizacija jedan glas.

Razvojni centar općine Kakanj je kroz svoju godišnjicu poslovanja uspio napraviti očekivani rezultat pravljenja mreže nevladinih organizacija koje imaju sjedište na području općine Kakanj iz različitih oblasti i domena djelovanja, i na proaktivan način kreirati kvalitetan temelj za zajedničko apliciranje na projekte i doprinos razvoju lokalne zajednice.

Razvojni centar općine Kakanj zahvaljuje partnerskim organizacijama i poziva sve organizacije Kaknja na kreiranje još jače mreže za dobrobit Kaknja.