Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

BH novinari i Vijeće Evrope: Najava online seminara o temi pravo na privatnost vs. javni interes

Udruženje BH novinari u saradnji sa Vijećem Evrope organizuje dvodnevni online seminar o temi „Pravo na privatnost i javni interes: Kada pravo javnosti da bude informirana ima prednost nad zaštitom privatnosti“namijenjen medijskim profesionalcima i predstavnicima pravosudnih institucija, koji se implementira u okviru projekta Vijeća Evrope – Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX).

Glavni ciljevi seminara i teme o kojima će govoriti predavači i učesnici su pregled i analiza aktuelnih slučajeva medijskog izvještavanja u BiH u kojima je problematizirano navodno kršenje prava na privatnost, bolje razumijevanje profesionalnih i etičkih standarda i obaveza novinara u izvještavanju koje obuhvata segmente iz privatnog života javnih osoba i nosilaca javnih funkcija, analiza zakonskih odredbi koje se odnose na neovlašteno/tajno praćenje i snimanje i objavu takvih sadržaja u medijima i razmatranje mogućnosti-inicijativa za dopune i izmjene krivičnih zakona, te primjena standarda i odluka Evropskog suda za ljudska prava u praksi domaćih sudova.

Predavači na seminaru bit će ugledni domaći i međunarodni medijski i pravni eksperti, novinari, predstavnici nevladinih organizacija i regulatornih tijela u BiH te predstavnici Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Seminar će biti održan u četvrtak petak, 25. i 26.03.2021. godine, putem Zoom platforme. Svi zainteresirani za praćenje ovog događaja mogu se prijaviti putem e-maila bhnovinari@bhnovinari.ba ili maja.radevic@bhnovinari.ba.

bhnovinari.ba