Baza pravnih lica na području općine Kakanj

NAZIV PREDUZEĆA ID BROJ ADRESA LOKACIJA
“DRYDEN” D O O VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA KAKANJ 4218289040005 311. LAHKE BRIGADE Kakanj Detaljno
A D S KOMERC D.O.O. KAKANJ 4218569320003 311. LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
AB-PETROL D.O.O. KAKANJ 4218297730002 ŠEHIDA BB Kakanj Detaljno
Abi BS d.o.o. Kakanj 4218850450005 KARAULSKO POLJE BB Kakanj Detaljno
ADRIA NOVI KAPITAL BH DOO KAKANJ UGOSTITELJSTVO T RGOVINA I USLUGE 4218594190009 ALIJE IZETBEGOVI?A BB KAKANJ Kakanj Detaljno
AES-PROMET KAKANJ D.O.O. 4218297220004 Alije Izetbegovića 37. Kakanj Detaljno
AGRO-M d.o.o. KAKANJ 4218649270007 OBRE 37 Kakanj Detaljno
AGRO-VRT DOO KAKANJ 4218688680000 Alije Izetbegovica Kakanj Detaljno
AGRONOM, D.O.O. KAKANJ 4218316380000 TRŠĆE 70. Kakanj Detaljno
AGROTON d.o.o. Kakanj 4218651250005 Željeznička bb. Kakanj Detaljno
AKTIVA MM d.o.o. Kakanj 4218671100000 Rudarska bb. Kakanj Detaljno
ALBEBOS d.o.o. Kakanj 4218766150004 311. Lahke brigade bb Kakanj Detaljno
AM – MI, D.O.O. KAKANJ 4218177160008 ROJIN POTOK BB. Kakanj Detaljno
ANG MONT d.o.o. Kakanj 4218788390009 7. Muslimanske brigade bb Kakanj Detaljno
APOTEKA MEDICA KAKANJ 4218307550008 ALIJE IZETBEGOVIĆA M-4. Kakanj Detaljno
ART MEDIA d.o.o. Kakanj 4218836380002 OSMANA DŽAFIĆA BROJ 10 Kakanj Detaljno
AS-COMPANI DOO KAKANJ 4218667680000 Ulica 7. Muslimanske Kakanj Detaljno
AŠ-MM D.O.O. KAKANJ 4218608750002 KARAULSKO POLJE BB. Kakanj Detaljno
AUTO HM d.o.o. Kakanj 4218701530004 Branilaca Kakanj Detaljno
AUTO-SHOPING DOO KAKANJ 4218587490005 311.Lahke brigade Kakanj Detaljno
AUTOMOBIL KAKANJ d.o.o. Kakanj 4218444620005 VATROGASNA Kakanj Detaljno
B&I METALI d.o.o. Zenica 4218792150004 Alije Izetbegovića bb Kakanj Detaljno
BEGEDD.O.O.KAKANJ 4218326260002 Karaulsko polje bb Kakanj Detaljno
BENI BEST d.o.o. Kakanj 4218867690000 Kakanj Detaljno
BERBIĆ Kakanj, d.o.o. brisan 4218201560004 Brežani Kakanj Detaljno
BETA, D.O.O. KAKANJ 4218102740009 ZENIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA Kakanj Detaljno
BETA-COMPANY, KAKANJ D.O.O. 4218102310004 ZENIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA Kakanj Detaljno
BEZEMETAL D.O.O. KAKANJ 4218668650007 ALIJE IZETBEGOVIĆA BB. Kakanj Detaljno
BiM-TREYD KAKANJ, D.O.O. 4218174490007 Šehida 5 Kakanj Detaljno
BINOM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I INŽENJERING DOO 4201029930007 JOŠANIČKA 11 Kakanj Detaljno
BIO-VET D.O.O. KAKANJ 4218661640006 SELIM EFENDIJE MERDANOVIĆA BB. Kakanj Detaljno
BIOORGANIKA d.o.o. Kakanj 4218808680009 Ćatići bb, Kameni dvorac bb Kakanj Detaljno
BOBOVAC DOO KAKANJ 4218349120003 Željeznička Kakanj Detaljno
BONSAI OPCA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA P.O. KAKANJ 4218751800002 ALMIRA HASAGI?A 6 OP?INA KAKANJ Kakanj Detaljno
BOSNADRVO-CONSTRUCTOR D.O.O. KAKANJ 4218731360006 BRNJ BB Kakanj Detaljno
CASTELLO d.o.o. Kakanj 4218861490009 UL. ALIJE IZETBEGOVIĆA 10 Kakanj Detaljno
CENTROTRANS PREVOZ PUTNIKA DD KAKANJ 4218257600009 7.MUSLIMANSKE 33 Kakanj Detaljno
CENTRUM LINE d.o.o. Kakanj 4218819450005 Ul. Selima ef. Merdanovića br. 278 Kakanj Detaljno
ĆOSIĆ D.O.O. KAKANJ 4218185770001 ALIJE IZETBEGOVIĆA MO1-64 Kakanj Detaljno
DC KAKANJ,dooKAKANJ 4218229810006 311.LAKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
NAZIV PREDUZEĆA ID BROJ ADRESA LOKACIJA
DELA Natural Energy d.o.o. Kakanj 4218851260005 KARAULSKO POLJE BB Kakanj Detaljno
DELI PROM D.O.O. KAKANJ 4218650870000 311. LAHKE BRIGADE 6 Kakanj Detaljno
DELIBAŠIĆ-POLIURETANI D.O.O. KAKANJ 4218185260003 BJELAVIĆI BB Kakanj Detaljno
DELTA PETROL D.O.O. KAKANJ 4218209460009 ALIJE IZETBEGOVIĆA, LAMELA Kakanj Detaljno
DEMPROM d.o.o. Kakanj 4218731010005 KARAULSKO POLJE 50 Kakanj Detaljno
DIAM COMPANY d.o.o. Kakanj 4218583400001 311. LAHKE BRIGADE Kakanj Detaljno
DIVAN GROUP d.o.o. Kakanj 4218823300000 Ul. Alije Izetbegovića bb Kakanj Detaljno
DONA HAS d.o.o. KAKANJ 4218546890007 311. LAHKE BRIGADE 3 Kakanj Detaljno
DPPU OPTIČKI STUDIO BJELOPOLJAK D.O.O. 4218592650002 ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 3 Kakanj Detaljno
Društvo za inženjering, proizvodnju, promet i usluge 4218904300004 Kakanj Detaljno
Društvo za projektovanje, inženjering, geodetske i 4218901620008 Kakanj Detaljno
Društvo za projektovanje, nadzor i konsalting 4218878030001 Kakanj Detaljno
Društvo za trgovinu i usluge MANBIS d.o.o. Kakanj 4218895470007 Kakanj Detaljno
Društvo za trgovinu i usluge TIGAR TRADE d.o.o. 4218863600006 Kakanj Detaljno
DSM-TRADE D.O.O.KAKANJ 4218187800005 ALIJE IZETBEGOVIĆA BB Kakanj Detaljno
DUSPER, d.o.o. KAKANJ 4218475930002 KRALJEVA SUTJESKA, TRKNA BB. Kakanj Detaljno
EDIG D.O.O. KAKANJ 4218110410000 7. MUSLIMANSKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
EKOTON D.O.O. KAKANJ 4218451750003 RUDARSKA 5. Kakanj Detaljno
EL. IMPULS D.O.O. KAKANJ 4218148490007 Almira Hasagića 67 Kakanj Detaljno
ELDIN-COMERC, D.O.O. KAKANJ 4218050500004 D.PAPRATNICA BB. Kakanj Detaljno
ELEKTRO FREON D.O.O. KAKANJ 4218666870000 BREŽANI BB. Kakanj Detaljno
ELEKTROVAR D.O.O. KAKANJ 4218204400008 DONJI KAKANJ 36. Kakanj Detaljno
ENERGY d.o.o. 4218802640005 ul. 311. Lahke brigade bb Kakanj Detaljno
ENIKON D.O.O.KAKANJ 4218221080009 Ul. 311. Lahke brigade bb Kakanj Detaljno
ENT DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU ,USLUGE I PROMET DOO KAKANJ 4218842190002 ZELJEZNICKA 99 KAKANJ Kakanj Detaljno
EURO-GROUP d.o.o. Kakanj 4218773100004 311. LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
EURO-TREND D.O.O. KAKANJ 4218341490006 VEHBIJE KULOVIĆA 32 Kakanj Detaljno
EUROBEST KAKANJ, D.O.O. 4218103470005 311.LAHKE BRIGADE BB. Kakanj Detaljno
EUROSAN, KAKANJ, D.O.O. 4218072810007 ALIJE IZETBEGOVIĆA ZIS 3. Kakanj Detaljno
EUROUNIVERZAL d.o.o. Kakanj 4218823480008 Alije Izetbegovića LAMELA NIZ Kakanj Detaljno
FARBE-SPAHIĆ KAKANJ, D.O.O. 4218177670006 RUDARSKA ULICA 5 Kakanj Detaljno
FARMA VET d.o.o. Kakanj 4218777510002 Ul. Selima ef. Merdanovića bb Kakanj Detaljno
GEORUDING D.O.O. KAKANJ 4218230660000 Alije Izetbegovića, Lamela niz C Kakanj Detaljno
GLS-GOLF D.O.O. KAKANJ 4218616000004 Alije Izetbegovića bb Kakanj Detaljno
GM-AC d.o.o. 4218521470003 Selima ef. Merdanovića Kakanj Detaljno
GMK D.D. KAKANJ 4218141480006 SELIMA EF. MERDANOVIĆA BB Kakanj Detaljno
GRADINA-EXPORT-IMPORT D.O.O. KAKANJ 4218243720001 BREŽANI BB. Kakanj Detaljno
GRAPEK DD KAKANJ 4218090980009 Sedme Muslimanske brigade Kakanj Detaljno
GTU DEELA D.O.O. KAKANJ 4218473210002 Karaulsko polje bb Kakanj Detaljno
GZD ENTERIJER-EKSTERIJER DOO KAKANJ 4218333980002 ŠEHIDA BR. 15 Kakanj Detaljno
NAZIV PREDUZEĆA ID BROJ ADRESA LOKACIJA
H&P Pellets d.o.o. Kakanj 4218821350000 Alije Izetbegovića Lamela NIZ A Kakanj Detaljno
HA-BE D.O.O. KAKANJ 4218689570003 ALIJE IZETBEGOVIĆA L II Kakanj Detaljno
HARRY-ELECTRICS d.o.o. KAKANJ 4218524650002 ul. Alije Izetbegovića bb, Lamela Niz A Kakanj Detaljno
HESEL D.O.O. KAKANJ 4218418540001 Alije Izetbegovića bb. Kakanj Detaljno
HN-TRANSPORTI d.o.o. Kakanj 4218657450006 VATROGASNA 14. Kakanj Detaljno
i.b.e. Junuzović, d.o.o. Kakanj 4218398410009 MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BB. Kakanj Detaljno
IDEAL D.O.O. KAKANJ 4218095350003 ZGOŠĆA BB. Kakanj Detaljno
II LON DOO KAKANJ 4218542390000 Alije Izetbegovića Kakanj Detaljno
INDUSTRIJA 4B D.O.O. KAKANJ 4218599230009 OBRE BB Kakanj Detaljno
INEL WAC d.o.o. Kakanj 4218884940001 Kakanj Detaljno
INFOBIT D.O.O. KAKANJ 4218716210006 BRANILACA BB Kakanj Detaljno
INING DOO KAKANJ 4218751040008 Ivnica Kakanj Detaljno
INKOS EXPORT-IMPORT D.O.O. KAKANJ 4218632030002 BRATSTVA JEDINSTVA BB. Kakanj Detaljno
INNEL PLUS D.O.O. KAKANJ 4218622820005 Obre bb Kakanj Detaljno
INOPLUSS d.o.o. Kakanj 4218708620009 Šehida bb Kakanj Detaljno
INTERMED KAKANJ, P.O. 4218207920002 ZPO bb Kakanj Detaljno
IRMA-N SHOP d.o.o. Kakanj 4218802720009 Alije Izetbegovića 37 Kakanj Detaljno
J.U. Dom zdravlja Kakanj 4218137370000 ZENIČKO- PARTIZANSKOG ODREDA Kakanj Detaljno
JASMIN D.D. KAKANJ 4218337200001 Alije Izetbegovića bb Kakanj Detaljno
jp Elektroprivreda BIH d.d.-Sarajevo, ZD RMU 4218055050007 ALIJE IZETBEGOVIĆA 17 Kakanj Detaljno
JP GRIJANJE d.o.o. KAKANJ 4218172870007 ALIJE IZETBEGOVIĆA 51 Kakanj Detaljno
JP KAKANJ-SPORT d.o.o. Kakanj 4218631140009 ŠEHIDA 5. Kakanj Detaljno
JP VODOKOM d.o.o. KAKANJ 4218523410008 Alije Izetbegovića 51/1 Kakanj Detaljno
KAKANJ MONT DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE KAKANJ 4218400920001 Branilaca Kakanj Detaljno
KAKANJ PETROL d.o.o. Kakanj 4218478010001 311.LAHKE BRIGADE BB. Kakanj Detaljno
KAKANJ-BUS D.O.O. KAKANJ 4218187630002 V DIVIZIJE (PODVARDA) 1. Kakanj Detaljno
KAKANJ-PROMET D.O.O. KAKANJ 4218241510000 RUDI ČAJAVEC L-C Kakanj Detaljno
KAKANJmontage, D.O.O. KAKANJ 4218334790002 7.MUSLIMANSKA BR. 18 Kakanj Detaljno
KAKANJSKE NOVINE d.o.o. KAKANJ 4218490220003 ŠEHIDA 5. Kakanj Detaljno
KAMELEON d.o.o. KAKANJ 4218519140004 BRANILACA BB. Kakanj Detaljno
KAMENI PETROL D.O.O. KAKANJ 4218553670004 ČATIĆI BB Kakanj Detaljno
LAŠVA-ČS, D.O.O. KAKANJ 4218051730003 311. LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
LAZE KAKANJ, D.O.O. 4218195060002 BRNJIC 3 Kakanj Detaljno
LILO COSMETICS d.o.o. Kakanj 4218657370002 Alije Izetbegovića bb. Kakanj Detaljno
LIVNICA DELTA, d.o.o. KAKANJ 4218440630006 BREŽANI 106. Kakanj Detaljno
LUNGO MARE d.o.o. Kakanj 4218785880005 ulica ZPO-a b.b. Kakanj Detaljno
MAMOS d.o.o. KAKANJ 4218560700008 VATROGASNA 74 Kakanj Detaljno
MANECO, D.O.O. KAKANJ 4218426990008 ALMIRA HASAGIĆA 9. Kakanj Detaljno
MBD export-import d.o.o. Kakanj 4218700210006 Bilješevo bb Kakanj Detaljno
MEGACOMERC MCC DOO KAKANJ 4218854950002 Branilaca Kakanj Detaljno
NAZIV PREDUZEĆA ID BROJ ADRESA LOKACIJA
MERAJICA D.O.O. KAKANJ 4218685740001 311. LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
MERCATO D.O.O. KAKANJ 4218364190000 ZGOŠČANSKA Kakanj Detaljno
MERIOT D.O.O.KAKANJ 4218101180000 BRATSTVA I JEDINSTVA 107 Kakanj Detaljno
METAL-BZ d.o.o. Kakanj 4218093900006 Alije Izetbegovića bb Kakanj Detaljno
MGM FARM D.O.O. KAKANJ 4218227790008 311 LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
MILOVIĆI D.O.O. KAKANJ 4218173330006 PAŠE KUBATA BB Kakanj Detaljno
MSD AKTIVA d.o.o. Kakanj 4218893690000 Kakanj Detaljno
NANI, D.O.O. KAKANJ 4218141050001 ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA BB. Kakanj Detaljno
Neim Consulting Društvo sa ograničenom 4218872850007 Kakanj Detaljno
NESCOMERC KAKANJ, D.O.O. 4218229220004 311.Lahke brigade, Željeznička stanica Kakanj Detaljno
NOVA TRGOVINA-S D.O.O. KAKANJ 4218019680002 311. LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
NOVELA, D.O.O. KAKANJ 4218436280009 BRANILACA 3 Kakanj Detaljno
NTV-IC D.O.O. KAKANJ 4218282540002 OSMANA DŽAFIĆA 10 Kakanj Detaljno
OBALA D.O.O. KAKANJ 4218584710004 ALIJE IZETBEGOVIĆA BB Kakanj Detaljno
OHS d.o.o. Kakanj 4218801590004 Rudi Čajevac br. 3 Kakanj Detaljno
OPŠTA ZADRUGA ZADRUGA-PRIJEVOZ KAKANJ 4218342200001 Alije Izetbegovića Lamela NIZ-C. Kakanj Detaljno
OPTIKA KOBI & NURI d.o.o. Kakanj 4218719230008 ALIJE IZETBEGOVIĆA M-6 Kakanj Detaljno
OPZ INTER AGRO p.o. Kakanj 4218804000003 Selima efendije Merdanovića bb Kakanj Detaljno
PAKISTANSKA KUĆA D.O.O. KAKANJ 4218345300007 BRANILACA-PODVARDA BB. Kakanj Detaljno
PARAGRAF-PRINT d.o.o. KAKANJ 4218516710004 309.BRDSKE BRIGADE 21. Kakanj Detaljno
PLAMA INVEST, d.o.o. Kakanj 4218615450006 Bjelavići bb. Kakanj Detaljno
PLAMA-PUR BH d.o.o. Kakanj 4218451670000 BJELAVIĆI BB. Kakanj Detaljno
PLANDISTE DOO KAKANJ 4218200910001 ŠEHIDA Kakanj Detaljno
PRIMUS-COLOR D.O.O. KAKANJ 4218328120003 311 LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
PRIMUS-S d.o.o. Kakanj brisan 4218144660005 311. Lahke brigade Kakanj Detaljno
PRUNUS D.O.O. KAKANJ 4218137960001 Bičer bb Kakanj Detaljno
PZU MGM APOTEKE KAKANJ 4218229570005 ALIJE IZETBEGOVIĆA 63 Kakanj Detaljno
RADIO KAKANJD.O.O.KAKANJ 4218220190005 ALIJE IZETBEGOVIĆA BB Kakanj Detaljno
REKONSTRUKCIJA d.o.o. ZENICA 4218503650002 Selim efendije Merdanovića bb Kakanj Detaljno
REMONT S d.o.o. Kakanj 4218754810009 Dumanac bb Kakanj Detaljno
RINES COMPANY D.O.O. KAKANJ 4218289470000 8. APRIL 11 Kakanj Detaljno
RUDSTROJ D.D. KAKANJ 4218095600000 RUDARSKA 8. Kakanj Detaljno
SAB-TRADE, D.O.O. KAKANJ 4218383060001 311.lahke brigade bb. Kakanj Detaljno
ŠACKOPROM PTP 4218177910007 311.Lahke brigade bb. KAKANJ Kakanj Detaljno
SILVESTRA, D.O.O. KAKANJ 4218201640008 KARAULSKO POLJE BB Kakanj Detaljno
SIM-KOMERC D.O.O. KAKANJ 4218204820007 OBRE 47. Kakanj Detaljno
SJAJ-S d.o.o. KAKANJ 4218546460002 SELIMA EF. MERDANOVIĆA 135 Kakanj Detaljno
SM-COMMERC D.O.O. KAKANJ 4218356410009 Šehida 5A Kakanj Detaljno
Sociopedagoški centar za osobe sa i bez poteškoća 4218896520008 Kakanj Detaljno
SODA-KLUB d.o.o. Kakanj 4218209620006 Alije Izetbegovića Kakanj Detaljno
NAZIV PREDUZEĆA ID BROJ ADRESA LOKACIJA
SOFTEC d.o.o. Kakanj 4218803290008 ulica 311. Lahke brigade br. 47 Kakanj Detaljno
STARTAS D.O.O. KAKANJ 4218324560009 BRANILACA BB Kakanj Detaljno
TAHO-KOMERC, D.O.O. KAKANJ 4218211280000 SELIM EF. MERDANOVIĆA 56 Kakanj Detaljno
TBG BH D.O.O. KAKANJ 4218043390007 S.EFENDIJE MERDANOVIĆA 146 Kakanj Detaljno
TD RUDAR D.O.O. KAKANJ 4218103980003 Alije Izetbegovića 37. Kakanj Detaljno
TD TIRON D.O.O. KAKANJ 4218096910002 UL. Selima ef. Merdanovića bb Kakanj Detaljno
TEHNIKA D.O.O. KAKANJ 4218113430001 HRASNO BB Kakanj Detaljno
TeleMediaNet d.o.o. Kakanj 4218812100009 ul. 309 Brdske Brigade bb Kakanj Detaljno
TERMOMONTEŽA D.O.O. KAKANJ 4218242590007 OMERA MASLIĆA 19 Kakanj Detaljno
TESKO MARKET KAKANJ d.o.o. 4218547510003 RUDARSKA BB Kakanj Detaljno
TON D.O.O. KAKANJ 4218138180000 ZGOŠČANSKA BB. Kakanj Detaljno
TOP-SPORT D.O.O.KAKANJ 4218129350008 ZGOŠĆANSKA P+4+M Kakanj Detaljno
TRAFIK D.O.O. KAKANJ 4218486380004 Alije Izetbegovića L-5 Kakanj Detaljno
TRAKO COMPANY d.o.o. Kakanj 4218628860009 ALIJE IZETBEGOVIĆA BB Kakanj Detaljno
TRAKO-TRANS D.O.O. KAKANJ 4218633270007 311. LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
TRANSPORT d.o.o. KAKANJ 4218230740003 311.Lahke brigade bb. Kakanj Detaljno
TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ 4218057690003 UL. Branilaca bb Kakanj Detaljno
TUD FINESA D.O.O. KAKANJ 4218096830009 Branilaca bb Kakanj Detaljno
TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ 4218003250008 SELIMA EF. MERDANOVIĆA 146 Kakanj Detaljno
UNIVERZALS KAKANJ,D.O.O. KAKANJ 4218071920003 8.APRILA BB Kakanj Detaljno
VET-VET d.o.o. Bilješevo, Kakanj 4218825260005 Bilješevo bb Kakanj Detaljno
VETERINARSKA STANICA KAKANJ D.O.O. 4218162640003 7.MUSLIMANSKA 26. Kakanj Detaljno
VF PROMET d.o.o. Kakanj 4218659150000 311. Lahke brigade bb Kakanj Detaljno
VIG D.O.O. KAKANJ 4218239700004 ČATIĆI BB. Kakanj Detaljno
WBS D.O.O. KAKANJ 4218172280005 HALJINIĆI-MARINA VODA 28 Kakanj Detaljno
ZAIMOVIĆ D.O.O. KAKANJ 4218125790003 311 LAHKE BRIGADE BB Kakanj Detaljno
ZANAT D.O.O. KAKANJ 4218163700000 RUDI ČAJAVEC BB. Kakanj Detaljno
ZIDAR D.O.O. KAKANJ 4218210040005 MARINA VODA 54 Kakanj Detaljno
ZZ TERRAPRIM KAKANJ, p.o. 4218433850009 MELENTE BOŠNJAKA BB. Kakanj Detaljno