Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

AutoCAD – ovladajte osnovama digitalnog tehničkog crtanja i oblikovanja

AutoCAD je jedan od najraširenijih i najpopularnijih CAD alata i već dugi niz godina je nepisani defacto CAD standard u gotovo svim tehničkim strukama. Slobodno se može reći da poznavanje AutoCAD-a spada u domen opće pismenosti i predstavlja solidan temelj za ulazak u bilo koje tehničko područje rada koje podrazumijeva vizualno izražavanje.
Kakva znanja ćete steći?
Vještine koje ćete steći na ovoj obuci osigurat će vam da započnete uspješnu karijeru u bilo kojoj tehničkoj oblasti, a pružit će vam i izvrsnu podlogu za daljnje usavršavanje u drugim softverskim alatima specifičnim ili specijaliziranim za neko uže područje rada. Također, omogućit će vam i olakšanu kolaboraciju sa svima s kojima ćete razmjenjivati digitalne podatke vaših budućih projekata.
Naučit ćete niz tehnika 2D i 3D tehničkog crtanja, različite metode uređivanja i upravljanja pogledima na prostor i predmet rada, i u konačnici prijenos urađenog na papir u obliku tehničkog crteža sa svim njegovim elementima. Program obuke je koncipiran tako da vam, osim općeg poznavanja rada na računalu temeljenog na operativnom sistemu Windows, nisu potrebna nikakva posebna tehnička predznanja kako biste bez problema pratili predavanja i vježbe.
Sadržaj obuke obuhvaća:
 • osnove operacijskog sustava
 • pokretanje AutoCAD-a i upoznavanje sa sučeljem
 • osnove crtanja i koordinatni sustavi
 • tipovi datoteka
 • pregledavanje i navigacija crtežom
 • osnovni alati za crtanje, osnovni pomoćni alati
 • korištenje predložaka i rad sa slojevima
 • označavanje i odabir objekata
 • osnovni alati za uređivanje crteža
 • brzo uređivanje uz pomoć hvataljki
 • anotiranje i šrafiranje
 • kotiranje
 • mjerenje objekata u crtežu i prikupljanje ostalih informacija
 • osnove rada sa blokovima
 • osnove plotanja
 • korištenje AutoCAD crteža u drugim programima
 • osnove 3D crtanja
Kome je obuka namijenjena?
Bilo da ste tehničar, inženjer ili digitalni kreativac, AutoCAD je gotovo pa nezaobilazan u bilo kojoj profesionalnoj tehničkoj praksi (strojarstvo, arhitektura, dizajn, elektrotehnika, geodezija, itd.) i vještina rada u AutoCAD-u vrijedan je dio arsenala digitalnih tehničkih znanja.
Kako se prijaviti?
Prijavni obrazac moguće je pronaći na linku, a više informacija dobiti na prijave@intera.ba.

intera.ba