Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

April na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Pravni fakulteta Univerziteta u Sarajevu u 2021. godini obilježava 75. godina od svog osnivanja. Tim povodom, tokom cijele godine realizovat će se niz aktivnosti, među kojima su: naučni skup “Razvoj naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu” koji će se održati 8. septembra 2021. godine; promocija studentskih eseja na temu međunarodnog krivičnog prava; promocija monografije “Pravosudna palata –Elaborat zaštite fasadnog platna”; promocija publikacije “Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu (1953–2020) i Istorijsko-pravni zbornik (1949–1950) –bibliografija”.

U mjesecu aprilu će, uz podršku Konrad Adenauer fondacije u BiH, biti realizovana dva webinara i razgovori sa novim stranim sutkinjama u Ustavnom sudu BiH.

Pozivamo Vas da se pridružite ovim online događajima, posvećenih gorućim pravnim pitanjima u našeg društvu, te tako učestvujete u obilježavanju našeg ljubileja.

(I)

Zakon o provođenju odluka sudova: Federacija BiH na pogrešnom putu?

Datum i vrijeme webinara: 19. april 2021. godine, od 11:00 do 12:30 sati

Format: Skup će biti održan putem platforme Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/82457053804?pwd=VGFmK21Gb0hNcFZrOEFqNUpHeEpBZz09 Meeting ID: 824 5705 3804

Passcode: 483448

11:00 – 11:15              Pozdravne riječi

  • Sven Petke, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u BiH
  • prof.    dr    Hajrija     Sijerčić-Čolić,     dekanesa     Pravnog     fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • asst. Harun Išerić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

1 Informacija o održanoj svečanoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća je dostupna na: https://www.pfsa.unsa.ba/pf/75- godina-postojanja-i-rada-pravnog-fakulteta-univerziteta-u-sarajevu-2/.

2   https://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2021/03/75-godina-Pravnog-fakulteta-Univerziteta-u- Sarajevu.pdf.

11:15 – 12:00              Zakon o provođenju odluka sudova

  • viši asst. Igor Petrović, Pravni fakultet u Banja Luci: Izvršavanje odluka Evropskog suda za ljudska prava
  • doc. dr Damir Banović, Pravni fakultet u Sarajevu: Idejne, jezičke i nomotehničke perspektive Zakona o provođenju odluka sudova
  • asst. Harun Išerić, Pravni fakultet u Sarajevu: (Ne)ustavnost Zakona o provođenju odluka sudova

12:00 – 12:30              Diskusija

12:30                           Zaključenje skupa

Način prijavljivanja:

Svoje učešće u webinaru prijavljujete na način da pošaljete Vaše ime i prezime te informaciju o instituciji u kojoj radite, ukoliko je to slučaj, na email adresu asistenta Haruna Išerića (h.iseric@pfsa.unsa.ba), do 18.04.2021. godine. Link, zajedno sa drugim pristupnim informacijama, dostupan je na početku agende.

Napomena:

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na sjednici održanoj 28.01.2021. godine usvojio Prijedlog Zakona o provođenju odluka sudova. Prijedlog je dostupan posredstvom sljedećeg linka: https://parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/v2/userfiles/file/Materijali%20u%20proceduri_2017/Z akon%20o%20provodjenju%20odluka%20sudova%20b_.pdf.               O    njegovim     nedostacima    je razgovarano 22.01.2019. godine (https://zastone.ba/okrugli-sto-o-nacrtu-zakona-o-provodenju- odluka-sudova/), međutim napori da se ukaže na manjkavosti i predlože rješenja koja bi dovela do poboljšanja, nisu urodili plodom. Namjera je da se u okviru ovog webinara raspravlja o ustavnosti i svrsishodnosti donošenja ovog zakona, te da se šira naučna zajednica uključi u proces unaprjeđenja kvaliteta zakonskih normi.

Kompletan dokument nalazi se u prilogu ispodAPRIL-NA-PRAVNOM-FAKULTETU-U-SARAJEVU

Download