Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

23 članica Projektne mreže – Sportsko ribolovno društvo “Bistro” Kakanj

U prostorijama Razvojnog centra općine Kakanj održan sastanak sa predstavnicima Udruženje građana sportsko ribolovno društvo “Bistro” Kakanj sa ciljem pokretanja aktivne saradnje u domenu projektnog djelovanja i učešća u Projektnoj mreži Kakanj.

Udruženje građana sportsko ribolovno društvo “Bistro” Kakanj je nevladina i neprofitna organizacija osnovana davne 1952. godine. Od osnivanja pa sve do danas, ovo udruženje se zalaže za očuvanje rijeka i jezera, te na taj način štiti floru i faunu od raznih zagađivača, uključujući uređenje obala rijeka za odmor i rekreaciju, te uzgoj i očuvanje ribljeg fonda na rijekama i jezerima na teritoriji općine Kakanj.

Takođe, ovo udruženje i popularizira sportski i rekreativni ribolov na vodama općine Kakanj, pa tako i BiH, upoznaje javnost u edukativnom smislu o značaju čistih rijeka i obala kroz partnerske odnose sa lokalnim vlastima, javnim ustanovama, institucijama, privatnim i društvenim privrednim društvima.

Udruženje građana sportsko ribolovno društvo “Bistro” Kakanj je 23 članica Projektne mreže Kakanj.

Razvojni centar općine Kakanj