Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Inicijativa Razvojnog centra prema Federalnom zavodu za zapošljavanje daje prve rezultate

Razvojni centar općine Kakanj je početkom 2018. i sredinom 2019. godine uputio Inicijativu za tehničko obrazloženje softverskog protokola koji u elektronskim prijavama na Javne pozive bude neopravdano blokirana pri čemu se onemogućava privrednim društvima da apliciraju na dostupna javna podsticajna sredstva.

Inicijativa je uz podršku Ureda Predsjedavajućeg Federalnog Parlamenta gdin. Zaimovića, razmotrena i kao takva upućena Federalnom zavodu za zapošljavanje, odgovor Zavoda je stigao veoma brzo.

Pored elektronskog apliciranja omogućeno je apliciranje i pisanim putem što će omogućiti svim privrednim društvima da podnesu prijavu na svaki javi program Federalnog zavoda za zapošljavanje bez korištenja elektronskog obrasca.

Navedena inicijativa je donijela promjene uz saradnju lokalnih organizacija i podrške na federalnom nivou.