Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

​Program CD i medijima za BiH 2019 – Podrška postojećim i novonastalim mrežama OCD u različitim oblastima

Program CD i medijima za BiH 2019 – Podrška postojećim i novonastalim mrežama OCD u različitim oblastima

Program CD i medijima za BiH 2019 – Podrška postojećim i novonastalim mrežama OCD u različitim oblastima20.12.2019
Generalni cilj ovog poziva za prijedloge projekata je ojačati kapacitete OCD-a kako bi doprinosile društvenom razvoju u specifičnim sektorima.
Nastoji se osnažiti civilno društvo u cilju ispunjavanja sljedećih ključnih uloga:
Stvoriti jače veze prema građanima putem njihovog uključivanja u procese donošenja javnih politika, posežući za društvom kao cjelinom, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice i putem poticanja građanskog aktivizma i učešća javnosti u donošenju politika;Postati profesionalni i pouzdani partneri u donošenju javnih politika i u reformskim procesima putem praktikovanja zagovaranja utemeljenog na dokazima u svim sektorima i putem monitoringa reformi;Doprinijeti jačanju odgovornog i inkluzivnog liderstva u političkoj, ekonomskoj i društvenoj sferi i pružati rano upozorenje u slučaju društvene promjene;Jačati ekonomski razvoj i stvoriti bolje veze sa poslovnom zajednicom putem promovisanja preduzet., socijalnih inovacija i stvaranja radnih mjesta.Glavna pitanja koja će se rješavati ovim programom su:
Dijalog između vladinog i nevladinog sektora je slab i nije institucionalizovan na svim nivoima.Učešće građana u procesima donošenja javnih politika i odluka na lokalnom nivou je sporadičan i nije institucionalizovan.Kapaciteti OCD-a, posebno na lokalnom nivou, su i dalje slabi.OCD dovoljno ne doprinose u borbi protiv korupcije i podršci socio-ekonomskom razvoju.Slobode medija i dalje su ugrožene i moraju se osigurati i ojačati.Ukupni indikativni iznos koji je na raspolaganju za prijedloge projekata je 5.500.000 EUR.
Nazivi 11 grupa – Podrška mrežama OCD u oblasti: Grupa 1: Obrazovanje; Grupa 2: Zdravstva; Grupa 3: Socijalna inkluzija i socijalno preduzetništvo; Grupa 4: Ekologija i klimatske promjene; Grupa 5: Mladi; Grupa 6: Kultura; Grupa 7: Preduzetništvo i lokalna ekonomija; Grupa 8: Ženska prava; Grupa 9: Slobode i integritet medija; Grupa 10: Korupcija; Grupa 11: Jačanje političkog pluralizma.
Indikativna finansijska sredstva po grupi iznose 500.000 EUR.