• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

U Razvojnom centru održan sastanak: Kakanj aplicira sa 7 projekata za javni poziv Fonda za okoliš F BiH