Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Ljudski resursi

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa biroima rada Kakanj i javnim ustanovama iz oblasti kulture, sporta i obrazovanja će organizovati serijal edukacija i seminara koji će stručno unaprijediti znanja iz određenih oblasti koje potencijalno mogu biti ključne za zaposenje lica tokom razgovora za posao kod poslodavca.

Uz edukativne programe koji se odnose na nezaposlena lica na području općine Kakanj, Razvojni centar općine Kakanj će u saradnji sa međunarodnim partnerima i obrazovnim institucijama organizovati informativne seminare u oblasti stručnog obrazovanja za učenike srednjih škola.