Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Ekonomski razvoj

Na području općine Kakanj je inteziviranjem Revidirane “Strategija razvoja općine Kakanj 2007-2020.“ nastavljena poduzetnička podrška lokalne samouprave i Razvojnog centra općine Kakanj za sve investitore, postojeće poduzetnike i startup firme registrovane na području općine Kakanj.

Lanac podrške čine instrumenti i podsticajni programi kojima upravlja lokalna uprava. Lokalni podsticajni instrumenti stoje na raspolaganju tokom cijele godine poduzetnicima u svakoj fazi razvoja sopstvenog biznisa, a posebno u početnoj tzv. startup fazi gdje je poduzetnicima obezbjeđena sljedeća podrška:

 • Administrativno tehnička podrška pri registraciji preduzeća
 • Informisanje o sektorima za ulaganje
 • Organizacija sastanaka sa ključnim akterima
 • Prezentacija podsticajnih programa Općine Kakanj
 • Refundacija troškova osnivanja obrtničkih (osnovno zanimanje), trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća – d.o.o. u 2018. godini;
 • Projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“ – preduzeća – d.o.o., obrt i srodne djelatnosti (osim poljoprivredne), apoteke i biroi koji pružaju stručne usluge;
 • Sufinansiranje troškova obuke, dokvalifikacije i prekvalifikaciju za poslove zavarivača, krojača, bravara i drugih zanimanja shodno potrebama tržišta rada;
 • Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2018. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj (osim za trgovine i ugostiteljstvo);
 • Sufinansiranje projekata u saradnji sa drugim institucijama, udruženjima i organizacijama – oblast poduzetništva i obrta;
 • Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz:
  I Refundaciju troškova obaveznih doprinosa i nabavke opreme;
  II Refundaciju troškova zakupa poslovnog prostora;
 • Sufinansiranje projekta „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku šivanja, tkanja, pletenja i dekupaž“;
 • Razvijanje poduzetničke svijesti kod učenika završnih razreda srednjih škola sa područja općine Kakanj;
 • Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora obrtničkim radnjama (osnovno zanimanje) i preduzećima d.o.o., koji su registrovali djelatnost i osnovali firmu na području općine Kakanj u 2017. i 2018. godini;