Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Društveni razvoj

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa partnerima na lokalnom i regionalnom nivou kreira projektne kapacitete za apliciranje na javne pozive iz oblast obrazovanja, kulture, sporta, omladinskog aktivizma, socijalne i zdravstvene zaštite i civilnog društva.

Saradnja u oblasti projektnog menadžmenta se bazira na asistiranju i stručnoj pomoći javnim ustanovama i preduzećima koji su registrovani za obavljanje navedenih oblasti i koji ispunjavaju kriterije za apliciranje na javne pozive domaćih i međunarodnih donatora.

Oblasti koje su strateški pokrivene kroz projektni menadžment su:

  • Kultura
  • Sport
  • Obrazovanje
  • Omladinski aktivizam
  • Socijalna i zdravstvena zaštita
  • Civilno društvo.