• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

Saradnja Razvojnog centra i Udruženja za pomoć djeci i osobama sa invaliditetom “Zagrljaj” Kakanj