• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

Razvojni centar izradio projektnu aplikaciju za II fazu izgradnje zimske bašte na PD Bočica