• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

Razvojni centar i Euro Group d.o.o. Kakanj pripremaju aplikaciju za EU razvojna grant sredstva