• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

Kakanj – Knin: Potencijalna saradanja u programu IPA fondova Prekogranične saradnje HR-BiH-CG