• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

Općina Kakanj lansirala online platformu, android aplikaciju “E-Kakanj App” i digitalni bilten