• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

Održan sastanak Razvojnog centra i Kluba Spasilaca GSS Kakanj