• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

ODRŽAN INFO DAN: Partneri za lokalni ekonomski razvoj: Razvijanje partnerstva sa privatnim sektorom