• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: info@razvojnicentar.ba

NOVI GRANTOVI ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE: SEDAM PAKETA U JEDNOM POZIVU