• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

NAJAVA: Tekući transferi za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije – FMPU