• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

NAJAVA: Kapitalni transferi za zaštitu nacionalnih spomenika – FMPU